Usazování mikroplastů

Všudypřítomný problém, nebezpečí nepoznaného, riziko pro životní prostředí. Řeč je o mikroplastech. V podstatě celá planeta je již kontaminovaná těmito miniaturními částečkami, které mohou mít pouze negativní dopady. Nebezpečné je, že zatím přesně neznáme negativní důsledky těchto látek v životním prostředí. Jak mikroplasty vznikají, co způsobují a jak proti nim bojujeme my? Vše se dozvíte v našem článku, tak neváhejte a čtěte dále.

Co jsou to mikroplasty a jak vznikají?

Mikroplasty, odborně přesněji mikropolymery, jsou takřka neviditelnou, zato však všudypřítomnou hrozbou dnešního světa. Základním problém je skutečnost, že plasty nemají schopnost přirozeného rozkladu, ale pouze degradují na menší a menší částice. Tímto způsobem mikroplasty vznikají.

Malé částice plastů o velikosti menší než 5 milimetrů vznikají rozpadem plastových předmětů nebo například částic oblečení ze syntetických materiálů. Takovýto rozpad na menší částice je výsledkem degradace plastu způsobeného mechanickým opotřebením, působením chemických látek, světla, tepla atd. Kromě toho se také mikroplasty často záměrně přidávají i do kosmetiky nebo čisticích prostředků a následně se uvolňují do prostředí například prostřednictvím odpadních vod.

Ať už je původ mikroplastů jakýkoli, jejich účinky rozhodně nejsou pozitivní. Měli bychom tedy zpozornět. Tyto mikroskopické částice pronikají do všech koutů naší planety a do mnoha sfér našeho každodenního života.

Mikroplasty jsou ve vzduchu, v půdě, v pitné vodě i v jídle. Ano, mikroplasty nalezneme i pitné vodě jídle a pozřeme jich více, než si možná většina lidí myslí.

Jak se mikroplasty stávají nedílnou součástí našeho životního prostředí, představují závažnou hrozbu nejen pro lidské zdraví, ale i pro celé ekosystémy.

Mikroplasty tvoří přibližně 90 % veškerého plastového odpadu v mořích a oceánech.

Jak mikroplasty škodí nám a naší planetě?

Mikroplasty mohou obsahovat toxické látky. Mají také schopnost absorbovat další toxické látky z okolního prostředí. Když jsou následně spolknuty rybami nebo jinými tvory, mohou se dostat i do našeho jídelníčku.

Velké množství mikroplastů se do naší stravy dostává také prostřednictvím vody. Mikroplasty velmi malých rozměrů, které pronikly do odpadních vod, jsou pro filtry čističek odpadních vod takřka nezachytitelné, a tak se většina z nich znovu dostává do našich domovů vodovodním potrubím. V organismu jak člověka, tak jiných živočichů se pak mohou toxické látky z mikroplastů uvolňovat a negativně působit na zdraví jedince.

Jsme nepřetržitě vystaveni riziku požívání těchto toxických látek, což může mít v budoucnu závažné důsledky pro naše zdraví. Mikroplasty jsou všudypřítomné, mohou způsobit poškození organismů a narušovat rovnováhu ekosystémů. Znepokojivým problémem je také fakt, že zatím stále nebyly dostatečně prozkoumané účinky mikroplastů na zdraví lidské a zvířecí populace.

Možnosti řešení a opatření vedoucí k omezení vzniku mikroplastů

Nejefektivnějším řešením, vedoucím k minimalizaci vzniku dalších mikroplastů, by samozřejmě bylo snížení výroby a spotřeby plastu. Pokud existují dostupné alternativy, které by mohly nahradit plastové obaly a jiné produkty, mělo by se jejich přijetí důsledně zvážit namísto využívání plastu. To platí i pro omezení využívání mikroplastů ve spotřebitelských produktech, včetně oblečení, kosmetiky atd.

Dalším důležitým opatřením proti vzniku mikroplastů je rozhodně efektivní třídění odpadu. Když jsou odpady řádně tříděny a recyklovány, mohou být plastové materiály opakovaně používány, což snižuje potřebu nové výroby plastových produktů. Méně plastů se tak dostane do volné přírody, kde podléhají degradaci a dostávají se zpět do ekosystému.

Neméně významnou součástí je úklid a údržba životního prostředí. Dobrovolníci, školy a organizace pro podporu životního prostředí mohou udělat pro naši přírodu velkou službu. Mnoho z nich to již dlouhou dobu dělá a za to jim patří velký dík a respekt. Bohužel plasty z našich životů jen tak ze dne na den nezmizí a mnoho z nich končí tam, kde nemají a podléhají degradaci. Zamezme tomu společně!

Nic nepomůže tak jako osvěta a vzdělávání veřejnosti o problematice plastového odpadu a jeho dopadech na životní prostředí. Pomoct s osvětou může každý, ať už prostřednictvím činů, které mohou inspirovat ostatní, tak prostou komunikací s blízkými, rodinou, přáteli, dětmi. Vzdělávejte sebe i ostatní kolem sebe, ať si i naši potomci mohou užívat života na světě bez závažných ekologických katastrof s rizikem vážného poškození zdraví a přírodního prostředí.

Klíčový význam při hledání efektivních řešení záležitosti plastů a mikroplastů má podpora výzkumu a vědy v této oblasti. Investice do výzkumu umožňuje vědcům a odborníkům hlouběji porozumět problematice mikroplastů, jejich vzniku, šíření a dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Lord, ekologicky odpovědná společnost

Společnost Lord si je vědoma této závažné problematiky a bere ochranu životního prostředí vážně. Jsme odpůrci politiky tzv. plánovaného zastarávání a aktivně proti ní bojujeme opačnou strategií vytváření dlouhodobě excelentně fungujících produktů. Naše spotřebiče vám vydrží věky.

Naši zákazníci, kteří si cení životního prostředí, ocení nejen dlouhou životnost našich spotřebičů, ale také fakt, že sklad firmy Lord v Lázních Toušeň má ekologické osvědčení BREEM Outstanding. Toto označení má méně než 1 % budov v západních zemích a v Česku pouze zhruba 0,1 %.

Důkazem naší odhodlanosti chránit životní prostředí je také naše inovativní řešení v podobě pračky Lord W10 s filtrem mikroplastů. Tato pračka není jen obyčejným spotřebičem, je to účinná zbraň v boji proti znečištění životního prostředí mikroplasty.

Snažíme se nejen minimalizovat negativní dopady našich spotřebičů na životní prostředí, ale také inspirovat ostatní k ekologicky odpovědnému životnímu stylu. S Lord W10 jdeme příkladem a vyzýváme ostatní, aby nás následovali na cestě k čistější a zdravější planetě pro nás všechny.

Boj s mikroplasty nenecháme náhodě. Inspirujte se a začněte bojovat proti znečištění životního prostředí s námi.

Pračka Lord W10 s filtrem mikroplastů

Volně stojící parní pračka Lord W10 je vybaven unikátním filtrem mikroplastů. tento filtr účinně zachytí mikroplasty, které se uvolňují z prádla během praní. Díky tomu se minimalizuje jejich uvolňování do životního prostředí, a významně tak přispívá k ochraně naší planety. Tato pračka se nestará pouze o vaše prádlo, ale také o ochranu naší planety a zdraví nás všech. Boj s mikroplasty myslíme vážně!

Pračka Lord W10 navíc nabízí širokou škálu programů a funkcí, které umožňují efektivní a šetrné praní vašeho prádla. Lord W10 se postará o vše s maximální účinností, nízkou spotřebou a minimálním vlivem na životní prostředí.

Neváhejte a přečtěte si více informací o naší pračce Lord W10.